sábado, 15 de noviembre de 2008

COMEZAMOS EN DECEMBRO


Este é o proxecto do noso club de lectura. Estamos a piques de comezar. Animádevos a participar.
PROXECTO CLUB VIRTUAL DE LECTURA. ESTAMOS A LER
1. NOME DO CLUB DE LECTURA.

O nome do noso club de lectura non pode ser mais sinxelo, pero reflexa de xeito claro e preciso o que queremos transmitir:
O feito da lectura como actividade cotián.
O pracer da lectura como unha necesidade para o desenvolvemento persoal.
O enriquecemento da propia lectura a través da lectura compartida.

2. OBXECTIVOS.

· Fomentar a lectura como forma de ocio e desenvolvemento persoal.
· Atender aos intereses persoais e as inquietudes de distintos membros da comunidade educativa.
· Crear ambientes lectores e favorecer o intercambio de experiencias lectoras.
· Fomentar a lectura e o debate arredor dos libros.
· Posibilitar o encontro entre lectores e autores.
· Coñecer máis en profundidade o contexto histórico, as lecturas relacionadas, a traxectoria dos autores, os filmes ou adaptacións teatrais a partir do texto.
· Favorecer as relacións entre os distintos membros da comunidade educativa e potenciar o traballo colaborativo.
· Integrar a lectura, a escritura e o uso das TICS .
· Impulsar a colaboración dos membros da comunidade educativa na elaboración da páxina WEB da nosa biblioteca.

3. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE.

O club de lectura “Estamos a ler” está dirixido a persoas afeccionadas á lectura que se atopan no noso blog para comentar e valorar, coa axuda dun bibliotecario coordinador, un libro prestado pola Biblosoneira.

Os membros do club desenvolverán as súas actividades, análises e comentarios exclusivamente a través dun blog específico, polo que non é necesario que se reúnan fisicamente para levar a cabo as súas actividades, excepto aquelas reunións presenciais nas que se decidirán as lecturas que se levarán a cabo ao longo do cada trimestre ou outras actividades presenciais que xurdan a partir da lectura dun libro (viaxe cultural, encontros con autores, asistencia a representacións teatrais, pases cinematográficos, conferencias, etc).

Cada membro do club pode participar cando e onde lle conveña sen estar suxeito a un horario ou localización determinado, polo que se converte nun sistema ideal para aqueles que gustan de ler e compartir; isto permite abrir a actividade a todos os membros da comunidade educativa( Pais, nais, profesores/as, alumnos/as, persoal non docente).

Para ser membro do club non fai falta ser un experto lector; está pensado para persoas con inquietudes culturais, ganas de ler e intercambiar opinións con outras persoas. En realidade, o libro só é un punto de partida.

A biblioteca disporá dun máximo de 5 exemplares de cada título a ler, pero poderán existir varios clubs virtuais simultáneamente.

COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES. IMPLICACIÓN DOUTRO PROFESORADO DO CENTRO.

Profesoras coordinadoras: Eva Castro Outeiriño/ Berta Vázquez Cuquejo
Alumnado:
o Silvina Lema Pérez
2º Bach A
o Tania Insua Mosquera
1º Bach B
o Estefanía Rama Lavandeira
1º Bach B
o Melania Pose Mourelle
1º Bach B
o Natalia Lema Vázquez
1º Bach C
o Mª José Mouzo Pasantes
2º Bach B
o Andrea Rodríguez Romar
2º Bach B
o
Cristina Ameijeiras Cundíns
4º ESO A
o Marcos Rodríguez Regueira
2º BAC A

Persoal non docente: María Jesús Blanco Campaña.
Profesorado:

Noa González Patiño
Mercedes Marta Ferreiro
Fredesvinta Limón Nevado
Equipo da biblioteca.ACTIVIDADES PREVISTAS.

Selección e programación das lecturas.
Presentación da obra a través do blog.
Información de interese e comentarios sobre:
o Autor
o Argumento
o Persoaxes
o Tramas
o Ambientes
o Aspectos para a reflexión
Visionado de versións cinematográficas.
Taller de escritura creativa.
Outras actividades de carácter cultural que xurdan a partir da lectura dunha obra (encontros con autores, rutas literarias, asistencia a exposicións, conferencias, representacións teatrais, etc)

HORARIO E CALENDARIO PREVISTOS PARA AS REUNIÓNS DE CARÁCTER PRESENCIAL.

Selección e programación das lecturas (1º LUNS 15,00-16,00) DECEMBRO 2008 /FEBREIRO 2009/ABRIL 2009

MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR.

Información xeral a través da web do centro.
Información ao alumnado a través dos profesores coordinadores e a Biblioteca.
Información aos pais/nais a través dunha carta informativa sobre a actividade.
Información a través das Bibliotecas Públicas e Escolares da Comarca.